TechSquare - Girişimcilik ve İnovasyon Platformu

Tech Square 01

TechSquare; KoçSistem’in B2B odaklı ileri aşama startup ve scaleup'lara yönelik girişimcilik ve inovasyon platformudur.

TechSquare, çalışmalarını Açık İnovasyon & Ekosistem ve Kurum içi Girişimcilik ana odaklarında yürütmektedir.

Açık İnovasyon ve Ekosistem

Açık inovasyon çalışmaları kapsamında KoçSistem’in ve KoçDigital’in odağında teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimler ile çalışıyor ve müşterilerimizde farklı konularda ortak değer önerileri geliştiriyoruz. Girişimler, IoT, Analitik, Yapay Zeka, Siber Güvenlik gibi KoçSistem’in odak alanlarındaki teknolojilerde uygunluklarına, ürün ve çözümün olgunluğuna, inovatif değer önerisine ve ticari potansiyeline göre değerlendiriliyor ve bu çalışmalar sonucunda seçilen girişimci firmalar partner ekosistemimize katılıyorlar. İş birliği yaptığımız girişimler ile KoçSistem olarak ortak müşteri geliştirme, ortak pazarlama ve müşteriye gidiş çalışmaları yürütmekteyiz.

Ekosistem çalışmaları kapsamında ise Türkiye’nin önde gelen Üniversiteleri, Teknokentler, Teknoloji Transfer Ofisleri, girişim hızlandırma merkezleri ve yatırımcı kuruluşlar ile paydaşlık yaparak iş birliği geliştiriyoruz. Ekosistemdeki paydaşlarımızla, girişimci değerlendirme, ortak proje geliştirme, mentorluk ve eğitimler başta olmak üzere birçok konuda yakın temas içinde çalışıyoruz.

Kurum içi Girişimcilik

Kurum içi girişimcilik kapsamında çalışanlarımızın farklı kurum içi proje ve yarışmalar ile girişimcilik sürecine dahil olduğu ve buradan KoçSistem’in ve ekosistemin faydasına olabilecek somut çıktılar üretilen bir modeli işletiyoruz. Düzenlemiş olduğumuz IoT, Yapay Zeka ve RPA alanında Maraton’lar ile kurum içinden çalışanlarımızın fikir ve proje geliştirmesini teşvik ediyoruz. Buradan çıkan projelerin ürünleşmesine çaba göstererek ticari ve teknolojik fayda sağlar hale getiriyoruz.

Aynı zamanda çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz girişimcilik ve invasyon odaklarında eğitimler ve projeler ile de Kurum içi Girişimcilik kültürünü arttırmayı amaçlıyoruz.

Ekosisteme Verilen Destekler

  • Girişimler ile ortak G2M ve Müşterilerle Buluşturma ve müşteri projelerini hayata geçirme
  • Girişimlere hem teknik ve ürünsel bazda hem de ticari olarak ne yönde hareket etmeleri gerektiği konusunda fikir önderliği.
  • Girişimlerin ürünlerini KoçSistem ve KoçDigital mevcut hizmetlerimizin bir parçası haline getirme ve KoçSistem hizmet portföyünde yer verme.
  • Ticari ve teknik konularda eğitim ve mentorluk
  • Ekosistem oyuncularına sürdürülebilir destek

TechSquare web sitemizi ziyaret etmek için tıklayın!