Fiziksel Güvenlik Çözümleri

Entegre ve Esnek Güvenlik Çözümleri

Bilişim sistemleri ile entegre fiziksel güvenlik altyapıları, yüksek kararlılıktaki operasyonlar için zorunlu hale gelmektedir. Fiziksel güvenlik çözümleri ile firmaların kritik fiziksel güvenlik ihtiyaçları, IT sistemleri ile entegre ve esnek bir şekilde sunulur.

Daha Verimli ve Sağlıklı Güvenlik Altyapısı

Fiziksel güvenlik sistemleri ve bilgi sistemlerinin birleşimi ile daha sağlıklı ve verimli güvenlik sistemlerinin altyapısı oluşturulur. Fiziksel güvenliği şirket hedefleri ve ihtiyaçları ile uyumlu yönetir.

Video Güvenlik Sistemleri

Video Güvenlik Sistemleri

Güvenilir, ölçeklenebilir video güvenlik sistemleri stabil video güvenlik altyapıları oluşturulur. SDK'lar ile desteklenen açık mimariler ile erişim kontrol gibi sistemler ile entegre olarak uçtan uca güvenlik sağlanır.

Takip Yöntemleri

Takip Yöntemleri

Giyilebilir, mobil ve IoT teknolojileri ile çalışan, ziyaretçi ve varlıkların kapalı alanlarda takibi sağlanır. Bu sayede kritik lokasyonda yalnız çalışan personelin acil durumlarda takibi ve ziyaretçilerin rotasının izlenmesi sağlanır.

Ayrıca, Yangın tüpü gibi kritik güvenlik varlıkların yönetimi ile güvenlik ekipmanlarının sürekli hazır kalması sağlanır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.