SOC ve Güvenlik Analitiği

Korelasyon / Olay Yönetimi (SIEM): KoçSistem Güvenlik uzmanları tarafından yönetilen, ilgili kişileri otomatik olarak durumdan haberdar ederek gerekli aksiyonların alınmasını sağlayan ve akıllı kuralları sayesinde tüm anormallikleri algılayarak alarm üreten güvenlik hizmetimizdir.

OT SOC: KoçSistem OT SOC Hizmeti, MÜŞTERİ’nin endüstriyel altyapısında oluşan olaylara yönelik Tespit İzleme alarmlarının 7/24 izlenmesini ve müşterinin olası siber saldırılara karşı bilgilendirilmesini, alınması gereken önlemlerle ilgili yönlendirilmesini kapsar.

SOAR: Kurumlara ait dataların korunması, tehditlerin belirlenmesi ve engelenesi için bir çok araç ve manuel süreç kullanılmaktadır. KoçSİstem SOC biriminin de kullanmakta olduğu SOAR (Security Orchestration Automation and Response) ; bir kurumdaki veri çeşitliliğinin ve miktarının artması karşısında tehdit/olay müdahale yeteneklerinin artmasını, iş süreçlerinin kolaylaşmasını, bir siber güvenlik personelinin manuel yapacağı işlemleri otomasyon ortamında daha hızlı ve hatasız yapılmasını, farklı güvenlik uygulama ve servislerinin birbiri ile entegre çalışmasını, şüpheli davranışların daha hızlı algılanmasını, bildirim/aksiyon aldırma süresinin azalmasını ve bildirimlerin otomatikleşmesini sağlamaktadır.

SOC (7/24 Operasyon Merkezi) : KoçSistem Güvenlik izleme ve yönetim hizmetimizde, tüm sistemlerden toplanan logların güvenlik bakış açısıyla korele edilmesi ve 7/24 izlenmesi ve analiz edilmesi sağlanmaktadır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.