DevOps Danışmanlık Hizmetleri

DevOps Danışmanlık Hizmeti

İş dünyasında teknolojik bağımlılıklar her gün artıyor, İş Birimlerinin ihtiyacı çok hızlı değişiyor. Rekabet avantajı için iş dünyası, her sene teknoloji yatırımını yükseltmek zorunda kalıyor. İş birimlerinin ihtiyaçları BT’ye geldiğinde deadline dün olarak isteniyor, en hızlı adapte olan bitiş çizgisindeki ipi göğüslüyor.

Dijital Dönüşüme DevOps ile Hız Verin

KoçSistem DevOps Assesment Hizmeti ile firmaların tüm uygulamalarını alanında yetkin danışman kadrosu ile mercek altına alır ve mevcut durumun detaylı bir analizini sunar. Yetkinlik seviyelerine göre oluşturulmuş tablolarda geliştirilmesi gereken alanlar belirtilirken, çözüm için de ayrıntılı öneriler sunulur.
Dijital Dönüşüme hız verecek geliştirme altyapının oluşturulması DevOps Danışmanlık Hizmetleri ile sağlanır.

DevOps Danışmanlık Hizmet Kapsamı

DevOps Danışmanlık Hizmet Kapsamı

DevOps Danışmanlığı

 • DevOps Stratejisinin belirlenmesi ve yol haritası oluşturulması
 • DevOps yaşam döngüsünde kullanılacak teknoloji ve araçların seçilmesi, kurgulanması ve yönetimi
 • DevOps süreçlerinin public, private ve hybrid cloud ortamlarında çalıştırılması
 • Cloud, Containers, PaaS süreç ve araçlarının belirlenmesi ve uygulanması
 • DevOps kültürünün kurum içerisinde yaygınlaştırılmasına öncülük edilmesi
 • Eğitim & Workshop
DevOps Danışmanlık Hizmet Kapsamı

DevOps Danışmanlık Hizmet Kapsamı

Sürekli Kalite Danışmanlığı

 • Test otomasyonu stratejisinin belirlenmesi ve yol haritası oluşturulması
 • Teknoloji ve araçların seçilmesi, kurgulanması ve yönetimi
 • Test senaryolarının oluşturulması ve kapsama oranlarının hesaplanması
 • Eğitim & Workshop

Teknoloji Danışmanlığı

 • Teknoloji dönüşümü Stratejisinin belirlenmesi ve yol haritası oluşturulması
 • Esneklik ve performanslı odaklı yazılım altyapıları tasarlanması
 • Kurumsal Tasarım Desenleri, Microservice, Cloud-Native gibi pratiklerin yardımı ile bakımı kolay yazılımlar geliştirilmesine öncülük edilmesi.
 • Teknoloji modernizasyonu çalışmalarının DevOps ve Sürekli Kalite altyapıları ile birlikte çalıştırılması.
DevOps Danışmanlık Hizmeti Faydaları

DevOps Danışmanlık Hizmeti Faydaları

Teknolojik

Kaynak Kodu: Kaynak kodlarının versiyonlanması ve tekilleştirilmesi için gereken altyapı belirlenir ve talep durumunda gerekli kurulum ve taşımalar yapılır.

Temiz Kod: Temiz kod yazılması için teknoloji bazında kabuller yapılır, kod verifikasyonu için gerekli altyapılar sağlanır.

Sürüm Yönetimi: Hangi sürümün hangi ortamda çalıştığı ve sürümler arası performans metrikleri belirlenir ve yönetilmesi için gerekli çalışmalar yapılır.

Test Otomasyonu: Test otomasyonu ile hataların anında izlenmesi ve performans yönetimi yapılır.

Organizasyonel

Organizasyonel

Performans Yönetimi: Ekibin efektif çalışması ve çevik yaklaşımla yönetilmesi için gerekli kültürün oluşması sağlanır. Ortak kültür ile birimler arasında yardımlaşma artar.
Maliyet: Çevik yöntemlerle geliştirilen projelerle doğru isterler doğru zamanda devreye alınarak maliyet avantajı sağlanır.
Proje: Zaman faktörü gözetilerek ulaşılan hedefler sayesinde hem iç hem dış müşteri hem de çalışanlar için başarılı projeler gerçekleştirilir. Mutlu müşteriler, mutlu çalışanlar kazanılır.

Neden DevOps Danışmanlık Hizmeti?

Neden DevOps Danışmanlık Hizmeti?

 • Firmanın DevOps dönüşüm için yetkinlik sınıfı belirlenir
 • Atılacak adımlar belirlenip, dönüşüm kapsamında hangi ürün ve servislerin uygulanacağı netleştirilir ve süreç sürekli takip edilir
 • Dönüşüm süresince firmanın ihtiyacı olan eğitimler belirlenir ve planlanarak PBI listesine eklenir
 • Önceliği ve kapsamı belirlenmiş ürün veya servislerin planlandığı şekilde uygulanması çalışmaları yürütülür.
 • Danışmanlık çalışmalarının geldiği nokta metrikler ile birlikte raporlanır ve sürecin özeti paylaşılır. Geri bildirimler alınıp, Kaizen kültürüyle iyileştirme başlıkları belirlenir.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

 • ırk,
 • etnik köken,
 • siyasi düşünce,
 • felsefi inanç,
 • kılık ve kıyafet,
 • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
 • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
 • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
 • biyometrik ve genetik veriler.