Leasing Çözümleri - FinaLease

Yeni Nesil Finansal Kiralama Çözümleri

Tüm finansal kiralama süreçlerinin yaşam döngüsünü yönetebileceğiniz, sektörün değişen ve gelişen ihtiyaçlarına hızla uyarlanabilen yeni nesil kurumsal yönetim çözümü sunar.

Uçtan Uca Etkin Süreç Yönetimi

Leasing işlemlerine konu malların teklif aşamasından mülkiyet devrine kadar geçen sürecini uçtan uca takip edebilir, koordineli ve birbirini tetikleyen iş süreçleri ile etkin SLA takibi yaparak zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Uyum Kolaylığı ve Esnek Çözümler

Uyum Kolaylığı ve Esnek Çözümler

Sunduğumuz parametrik yapı sayesinde değişkenlik gösterebilen muhasebe standartlarına, IFRS, BDDK süreçlerine kolay uyum sağlayabilirsiniz. Ayrıcaoperasyonel büyümenize eş zamanlı olarak ek yatırım maliyeti gerektirmeden genişleyebilirsiniz.

Finalease Çözümlerinin Temel Özellikleri

 • Kolay entegrasyon
 • KKB, TCMB, Tapu Kadastro, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticaret Sicil Gazetesi ile dinamik sorgulama yapabilen ve tüm e-Fatura sağlayıcı firmalar ile uyumlu çalışan altyapı
 • Ölçeklenebilir ve esnek mimari yapı
 • Mevzuat değişikliklerine hızlı uyum
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

 • ırk,
 • etnik köken,
 • siyasi düşünce,
 • felsefi inanç,
 • kılık ve kıyafet,
 • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
 • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
 • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
 • biyometrik ve genetik veriler.