İş Süreçleri Yönetimi (BPM)

Kurumsal Süreç Yönetimi

Kurumsal Süreç Yönetimi, işletmelerin iş yapma biçimlerini modellemek için kurum içinde yapılan işleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir yöntemdir. BPM (Business Process Management) kısaca süreç yönetimi demektir. Varolan iş süreçlerinin tanımlanmasını, geliştirilmesini ve takip edilmesini sağlayan yönetim sistemi bütünüdür. Elinizdeki kaynakları maksimum verimle kullanmanızı sağlar. BPM, işletmelerin süreçlerinin modellenmesini, süreçlerin sistem üzerinden yönetilmesini, süreç performansının izlenmesini hedefler. BPM performans kriterlerinin belirlenmesi ile, kişilerin performans takip işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmaktadır.

BPM Sistemleri

BPM sistemleri; hızlı, esnek ve kolay bir şekilde süreçlerin modellenmesini hedeflemektedir. Süreçlerin kontrol altına alınması, işletmenin iş yapma biçimlerinin standartlaştırılması ve süreçlerin aksayan yanlarının tespit edilebilmesine olanak sağlayacak bir yapının sunulması amaçlanmaktadır. BPM, hazır bileşenlerden oluşan bir altyapıya sahiptir. Bu altyapı ve bileşenler şirketlerin süreçlerine göre şekillendirilip uygulamalar ortaya çıkarılır.

Şirketlerin Beklentileri

Şirketlerin Beklentileri

•Süreçlerin kontrol altına alınması

•Süreç iyileştirme işlemlerine kolaylık sağlaması

•Performans takibi

•Etkinlik ve yeterlilik takibine olanak sağlaması ve işletme bünyesinde yapılan işlerin standartlaştırılması sayılabilir

KoçSistem Yaklaşımı

KoçSistem Yaklaşımı

KoçSistem danışmanları, engin bilgi birikimleri ile özel sektör ve kamu sektöründe birçok farklı müşteride süreç danışmanlığı ve süreç yönetimi uygulamaları geliştirmiştir. KoçSistem yönetim danışmanları, şirketlerin As-Is ve To-Be süreçlerini analiz ederek süreçlerin iyileştirilmesi ve otomatize edilmesi konusunda, kompleks problemlerin çözümlenmesi de dahil olmak üzere birçok farklı projeye imza atmıştır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.