Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM)

Müşteri Beklentilerini Doğru Analiz Edin

Müşteri İlişkileri Yönetimi, müşterilerin beklentilerini daha fazla anlamak için gerekli verileri toplamaya ve elde edilen bilgiler ışığında yeni çalışma stratejileri geliştirmeye yarayan uygulamaları içerir. Müşteri İlişkileri yönetimi kapsamında ilk adım gerekli verileri toplamaktır. Yani müşteri profili, alışkanlıkları, beklentileri, konum ve bölge bilgileri gibi her müşteriyi tek tek analiz edebilecek imkânlara sahip olmaktır. Verilerin toplanmasından sonra da elde edilen bu verilerin analizleri neticesinde yeni çalışma planları yapmak ön plana çıkmaktadır.

Müşterinizi Her Yönden Tanıyın

Müşteri Yönetimi Uygulamalarının ilk yıllarında firmalar müşterinin ünvan, adres, telefon gibi iletişim bilgileriyle yetinirken, günümüzde çok daha fazla detaya ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikle müşterinin demografik bilgileri ile başlayan yolculuk, zamanla pazarlama ve satış faaliyetlerinin de etkisi ile müşterinin her yönden tanınması gerekliliğini doğurmuştur. Müşteri iletişim bilgilerinın yanı sıra müşterinin alışveriş alışkanlıkları, şikayet ve önerileri, müşteriye verilen teklifler, müşterinin siparişleri gibi bilgiler de Müşteri Yönetiminin müdahale alanına girmiştir. Müşteri Yönetimi Uygulamaları pek çok kanaldan beslenmektedir. Bu nedenle, farklı kanallardan gelen verinin tekilleştirilmesi ve tek bir yapı içinde analiz edilebilmesi de çok büyük önem taşımaktadır.

Müşteri Yönetimi Uygulamaları

Müşteri Yönetimi Uygulamaları

Müşteriyle ilk tanışma anından müşteriye verilen teklifler, müşterinin siparişleri, aldığı hizmetler, aldığı hizmetlerden memnuniyet derecesi, müşterinin hizmetlerini yenileme periyodundan itibaren müşterinin uzun zaman hareket görmediği durumda yapılması gereken pazarlama faaliyetlerinin hepsi günümüz Müşteri Yönetimi Uygulamalarının kapsamına girmektedir.

KoçSistem CRM Yaklaşımı

KoçSistem CRM Yaklaşımı

KoçSistem yıllardan beri farklı sektör ve altyapılar kullanarak CRM uygulamaları geliştirmektedir. Deneyimli CRM kadrosu ile Çağrı Merkezi Uygulaması, satış ve satış sonrası uygulamalarını geliştirip devreye almıştır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.