Akıllı Enerji Yönetimi - Sistemetriks

Düşen Maliyetler, Artan Kazanımlar

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, abone lokasyonuna gidilmeye ihtiyaç duyulmaksızın sayaç bilgilerinin en hızlı ve en doğru bir şekilde toplanarak faturalandırılmasıdır.

SistemetriKS'in Avantajları

Koçsistem, sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara istenen formatta sunulması amacıyla; KoçSistem, SistemetriKS adını verdiği sayaç okuma çözümünü oluşturmuştur.

Hızlı ve Doğru Çözüm

Hızlı ve Doğru Çözüm

Uzaktan Okuma Hizmeti ve Enerji Veri Yönetimi:

* Ölçüm noktalarının zamanında ve doğru izlenmesi

* Faturalama sistemlerinin tutarlı verilerle beslenmesi

* Abonelerin kendi tüketimlerini bu sistem vasıtasıyla online izleme olanaklarının bulunması

* Okuma ve hizmet kalitesinin artması

* Kayıp ve kaçağın azaltılması konusunda problemlerinize çözüm sağlar.

Akıllı Enerji Yönetimi-Sistemetriks'in Temel Ayrıcalıkları

 • Operasyon maliyetlerinin düşmesi
 • Yetkisiz müdahalelerin anlık olarak saptanması
 • Ani tüketim değişikliklerinin takibi
 • Hat başı ve kullanıcıları arası tüketim değerleri karşılaştırılarak kayıp ve kaçak oranlarının saptanması
 • Bölgeye ait tüketim veri analizleri ile altyapı ihtiyaçlarının belirlenebilmesi, yatırımların planlanması
 • Otomatik sayaç açma / kapama imkanı
 • Abonelerin sahada dağınık durumda bulunan tesislerindeki elektrik sarfiyatını anlık takip edilmesi.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

 • ırk,
 • etnik köken,
 • siyasi düşünce,
 • felsefi inanç,
 • kılık ve kıyafet,
 • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
 • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
 • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
 • biyometrik ve genetik veriler.