Blog

Dijital Dönüşümde Otomotiv Sektörünün Geleceği

Dijital Dönüşümde Otomotiv Sektörünün Geleceği

Önümüzdeki 10 yıl içinde gelirlerinin yüzde 30’unu mobil servislerden kazanacağı öngörülen otomotiv şirketleri artık “teknoloji odaklı otomotiv şirketi”nden çok, “otomotiv odaklı birer teknoloji şirketi”ne dönüşüyor.  Bu noktada önemli olan sektörün bu dönüşümden en yüksek faydayı alacak şekilde çıkmasını sağlamak. Bu da otomotiv ve bilgi teknolojileri sektörlerinin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru iş alanında yakınsaması ile mümkün görünüyor.

Türkiye’de otomotiv sektörünü dijital dönüşüm perspektifinden değerlendirdiğimizde sektörün bu anlamda oldukça hızlı bir ivme ile ilerlediğiniz görüyoruz. Her gün tedarik sanayiinden bayiilere dek otomotiv değer zincirinin tamamında teknolojinin farklı kullanımları ile gerçekleştirilen pek çok uygulama ile karşılaşıyoruz. Bunun arkasındaki en önemli itici güç ise tabii ki müşteri.

Geleceğin tüketicileri çok daha talepkar; kendilerine özel tasarlanmış ürün ve hizmetleri, kendilerine özel içeriklerle sunulmasını bekliyor, sadece tıklamayla değil mimikleri ile satın alabilmeyi istiyor. Bu, söz konusu bir pantolon olsa da böyle, bir otel odası ayırtmak olsa da böyle, bir otomobil satın almak olsa da…

Bu durum da bizi aslında otomotiv sektöründe direksiyonu teknolojiye devretmeye götürüyor. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamanın yanında otomotiv sektöründe üretim ve ihracatta katma değeri artırmanın yolu teknolojinin etkin kullanımı olarak öne çıkıyor; müşteri ihtiyaç ve beklentileri sektörün uçtan uca dijitalleşmesini gerektiriyor. Geleneksel üretimden teknoloji odaklı üretime geçilmesi kaçınılmaz bir hal alıyor, çünkü artık ürün geliştirme süreci müşteride başlıyor.

Otomotivde dijital dönüşümü sağlamak için sadece bir ana sanayiinin üretim bandını değil, müşterilere erişim kanallarının, bayilerle iletişimin dijitalliğini de sağlamak, tedarikçilerden satış sonrası hizmetlere dek bütünsel bir bakış ile değerlendirme yapmak gerekli. Burada önemli olan siber güvenlik, RPA, Akıllı Şehirler gibi yeni teknoloji trendlerini ve konseptlerini, iş süreçleri ve iş modellerinde etkin şekilde kullanmak. Örneğin, araçların birbiri ile olduğu kadar diğer trafik ışıkları vb. nesnelerle bağlantı kurmasının önemini kavrayarak, sadece otomobillerin değil şehirlerin akıllanmasını da gündeme taşıyarak toplam resimde başarıya erişebileceğimizi düşünüyoruz. Buna benzer şekilde siber güvenliği sadece bilgi teknolojileri altyapısı güvenliği olarak değil, üretim ve kullanıcı verilerinin uğrayabileceği saldırılara karşı proaktif önlemler almak olarak kurgulamalıyız ki dönüşümde başarıya erişebilelim.

Bütün bu teknolojiler ve kullanımı önemli ancak bunlardan daha da önemlisi müşterilerimizi dinlemek ve onlardan aldığımız verileri anlamlandırabilmek. Bugün geldiğimiz noktada her saniye yeni veri üretiliyor ve işleniyor. Teknolojilerin merkezinde veri var. Otomotiv perspektifinden baktığımızda da pek çoğunuzun bildiği üzere veri artık otomotivin yeni yakıtı olarak adlandırılıyor. Bağlantılı cihazların ve internet kullanımının artışına paralel olarak, bir günde üretilen data miktarında 2013 yılından bu yana 100 kat artış yaşanıyor. Günümüzde bir bağlantılı araçtan elde edilen veri 4 TB. Bu da önümüzdeki dönemde otomotivden elde edilen verilerin ne kadar artacağı konusunda bir fikir veriyor ki burada üretim verilerini hesaba katmıyoruz bile…

Bizler de tüm bu «veri»lerden yola çıkarak KoçSistem olarak müşterilerimize verdiğimiz teknoloji hizmetini daha odaklı hale getirmek amacıyla kurduğumuz KoçDigital ile farklı sektörlerden kurumların teknolojik niteliklerini yükseltmeyi, iş gücünü donanımlı hale getirmeyi, onlara veri analitiği ve nesnelerin interneti odağında teknolojik çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Bugün Türkiye’nin en büyük firmalarına Stok Optimizsyonundan, Üretim Bilgi Sistemlerine, Montaj Yönetiminden Talep Tahminlemeye dek IoT & Analitik alanında çok çeşitli projeler yürütüyoruz.

Endüstri 4.0 ya da nasıl adlandırırsak adlandıralım “üretimde dijitalleşme” en hızlı şekilde hayata geçmeli çünkü bunun için en iyi zaman dündü. Harekete geçmenin tam zamanı, özellikle ana sanayii firmaları bu anlamda oldukça güzel örnekler sunsalar da bunları artırmalı, tedarik sanayii ise ana sanayiiyi yakalamak adına hızla harekete geçmeli.

Sektör profesyonelleri ile gerçekleştiğimiz çeşitli toplantılarda otomotiv sektöründeki dijitalleşme motivasyonunun son derece yüksek düzeyde seyrettiğine büyük bir memnuniyetle tanık oluyoruz. Geleceğe yatırım yapan otomotiv sanayiimizin bu değişimdeki liderliğinin Türkiye ekonomisinin büyümesi için de önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor, Endüstrinin dijital dönüşümü ile elde edilecek kazanımlar ve değerlerin, Türkiye ekonomisinde kayda değer sonuçlar yaratacağına inanıyoruz. 

Cihan Gül Suyuak - Segment Pazarlama Birim Yöneticisi

Etiketler: otomotiv,, future, industry, transformation

Oluşturma Tarihi: 22.12.2020

Diğer Yazılar
What should be the topology and components of the new microservice project
What should be the topology and components of the new microservice project
Yeni Normalde Otomotiv Sektörünün Dönüşüm Öncelikleri
Yeni Normalde Otomotiv Sektörünün Dönüşüm Öncelikleri
İbn-i Sina’dan Teletıp Hizmetlerine Sağlıkta Dijital Dönüşüm
İbn-i Sina’dan Teletıp Hizmetlerine Sağlıkta Dijital Dönüşüm
X
KoçSistem Web Sitemizi
Beğendiniz mi?
Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.
KoçSistem ürün ve çözümlerini kullanıyor musunuz?