Eğitim

Teknoloji'nin Eğitimdeki Rolü

Teknoloji'nin Eğitimdeki Rolü

MEB'in 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programında Yönetişim süreçlerinin iyileştirilmesi ve öğretmen niteliklerinin artırılmasını amaçlandığını açıklaması ve Özel eğitim kurumlarının, 5. Bölge kapsamındaki yatırım teşviklerden yararlanabilmeleri nedeniyle 2018 yılında eğitim sektöründe büyüme beklenmektedir. Bilgi Teknolojileri yatırımlarının büyüme trendine bağlı artması ile eğitim sektöründe dijital dönüşüm gözlemlenmekte. Özellikle öğrencileri, öğretmenleri ve velileri kapsayan çözümler ile eğitim kalitesi artacaktır.

Eğitim Sektörüne Yönelik Çözümlerimiz

Eğitim Sektörüne Yönelik Çözümlerimiz

Eğitimde de teknoloji kullanımının artışı ile birlikte akıllı kampüs ve okul konseptleri giderek yaygınlaşıyor. Dijital öğrenci ve akademisyen deneyimine hizmet eden mobil uygulama projeleri, kağıtsız kampüs çözümleri, sanal gerçeklik ve QR kod uygulamalarının kullanımı, kampüs güvenliği gibi trendlerin 2018 yılında eğitim sektörünün gündeminde olacağı bekleniyor.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.
X
KoçSistem Web Sitemizi
Beğendiniz mi?
Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.
KoçSistem ürün ve çözümlerini kullanıyor musunuz?