Sağlık

Sağlıkta Dijital Dönüşüm Hızlanıyor

Sağlıkta Dijital Dönüşüm Hızlanıyor

Pandemi ile birlikte her alanda artan dijital dönüşüm odağı sağlık sektöründe de dijitalleşme sürecini etkiledi. Covid19 öncesi büyük veri & analitik, yapay zeka, mobil uygulama, nesnelerin interneti, giyilebilir teknoloji ve siber güvenlik odağında bir çok süreçte dijitalleşmeyi odağına almış sektörde, Covid19 ile birlikte hastalara yeni dijital hizmetler sunma yarışı hızlandı.

 

KoçSistem; sağlık sektöründe operasyonel verimliliği arttıran, hasta deneyimini iyileştiren çözüm ve hizmetlerine; Pandemi sonrasında eklediği Uzaktan Görüntülü Sağlık Hizmetleri (Teletıp), Sosyal Mesafe Çözümleri, Akıllı Hava Kalitesi Ölçüm Çözümü, Giyilebilir Teknolojilerle Evde Sağlık, Büyük veri ve yapay zeka entegrasyonu ile hastalıkların erken teşhis çözümlerini sunuyor. Böylece Dijital dönüşüm değişen sağlık sektörü ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle ivme kazanıyor. 

Sistem Odası Yenileme Projesi
Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, Bodrum Amerikan Hastanesi ve MedAmerikan Tıp Merkezi’nin bağlı olduğu sistem odasını güvenli bir altyapıya kavuştu. Dört hastanenin de sorunsuz, kesintisiz çalışması sağlandı. Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini attırıldı ve yapı yeniden tasarlanarak maliyet tasarrufu sağlandı.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.