Blockchain

İşinizi Dönüştüren Teknoloji!

Blockchain Nedir?

Ticari sözleşmeler, kimlik, para gibi değer içeren verilerin güvenli bir şekilde transfer edilmesini sağlayan teknolojidir. Değer içeren verilerin (para, kimlik, değerli kağıtlar vb.) güvenli bir şekilde depolanması ve transfer edilmesi için tasarlanmış bir teknolojidir.

01

Şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık veri tabanıdır

Tüketiciler ve üreticiler arasındaki 3. kişi ve kurumları ortadan kaldırarak birbirleri ile doğrudan bağlanabilmesine olanak sağlamaktadır.

02

Bir merkeze bağlı olmadan işlem yapabilme imkânı sağlar

Kriptografinin yardımını kullanan ‘‘Açık Defter’’ sayesinde işlemler güvenli ve herkesin görebileceği bir şekilde gerçekleşmektedir.

03

Geçmiş kayıtların değiştirilmesi imkansız hale gelir

Her bir bilgi zincirleme bir şekilde ve bloklar halinde gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla birbirine bağlanarak kaydedilir.

Blockchain ile KoçSistem'in Sunduğu Çözümler

1Dış Ticaret Süreç Optimizasyonu

Uluslararası taşımacılık ve dış ticaret süreçlerinde birden çok kurumun süreç içinde yer almasının getirdiği zorlukları aşmak için Blockchain temelli bir dijital yapıya geçilmesi kaçınılmaz gözüküyor. Ülkelerin regülasyonları ve buna bağlı gümrük evrak süreçlerinin beraberinde getirdiği verimsizlikler bu sayede aşılarak zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanabilecektir.

2Tedarik Zinciri Çözümü

Tedarik zincirinin unsurları olan üretim, sipariş takibini, stok yönetimini, teslimatları, faturaları ve ödemeleri düşündüğümüzde bunların yönetiminin ne kadar zorluklar içerdiği herkes tarafından kabul görmüştür. Tüm bu evrak ve kayıt kalabalığından sıyrılmak istediğimizde Blockchain teknolojisi bizlere verimliliği arttıracak avantajları da beraberinde getiriyor.

3Akıllı Kontratlar

Bilinen klasik sözleşmelerden farklı olan akıllı sözleşmeler, Blockchain temelli dağıtık bir defterde tutulan önceden yazılmış bilgisayar kaynak kodlarından meydana gelir. Sözleşmesel ilişkideki her basamak bu bilgisayar programının kontrolünde gerçekleşir ve sözleşmenin yürütülmesi de süreç tarafından otomatik yerine getirilir. Blockchain teknolojisi ile dağıtık olarak saklanan sözleşme kuralları ve bilgilerle karşılıklı güven, verimlilik ve şeffaflık sağlanmaktadır.

4Dijital Kimlik

Bankacılık işlemleri, sigorta hizmetleri, eğitim hizmetleri, devlet kurumlarında yapılan işlemler, sadakat programları işlemleri, e-ticaret alışverişleri gibi birbirinden çok farklı kurumlarda işlem yaptığımızda her kurumun kendi kuralları dahilinde bir kişisel bilgi paylaşımı olmaktadır. Her kurum kullanıcılarına/müşterilerine bu süreçlerde bir çok basılı evrak doldurtmakta ve imza almaktadır. Blockchain teknolojisi üzerinde koşan bir konsensüs yapısı ile başlangıçta bir kere kendini sisteme kaydetmiş ve doğrulamış kullanıcının sonrasında yapacağı diğer işlemlerde tekrar tekrar kendini tanımasına gerek kalmaksızın ilgili kurumda işlemlerini yapabilmesi mümkün olabilmektedir.

KoçSistem ile Geleceğin Teknolojileri

Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri ve şirketleri ile işbirliği içerisinde olan KoçSistem Ar-Ge ve Yenilik Merkezi, 100’ün üzerindeki Ar-Ge mühendisi ile geleceğin teknolojilerini ortaya çıkaracak projelere liderlik edecek şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda en büyük yatırımımız olan insan kaynağı yetkinliğimizi Blockchain teknolojilerinin farklı sektörlere uygulanacağı projeleri geliştirmek yönünde derinleştiriyoruz.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.