Dijital Dönüşüm

Yeni bir dünya, Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm Nedir?

Bugünün köklü şirketleri, yakaladıkları sürdürülebilir başarıyı vizyoner bakış açısına ve değişime uyum sağlama yeteneğine borçlu. Geleceğin köklü şirketlerini ise şimdiden zorlu bir sınav bekliyor. Teknolojik gelişmelere adapte olup dijitalleşen şirketler yarışta bir adım öne geçecek.

Yeni cesur dünya artık bambaşka bir eksende dönüyor. Yenilikleri takip etmeyen, kendini güncellemeyen, geliştirdiği stratejileri yetişmiş insan gücü ve kurumsal teknolojilerle desteklemeyen şirketler ağır ağır ekonomik tarihinin tozlu sayfalarına gömülüyor. Yeni dünya; yeni yaklaşımlar, yeni modeller, yeni bakış açıları ve yeni bir liderlik felsefesi gerektiriyor.

Kurum kültüründen insan kaynaklarına, yatırım hamlelerinden yeni iş modellerine kadar tüm alanlarda “dijital” düşünebilme kabiliyetine sahip olmak şart.

Yeni Bir Dünya Dijital Dönüşüm

Varlığını bir asır sonraya taşımak isteyen şirketler için dijitalleşme kritik bir element. Boyutu ve segmenti ne olursa olsun, hem üretim hem de hizmet sektörlerini direkt ilgilendiren domino etkisi söz konusu.

Bundan 20 yıl kadar önce rekabette öne geçmenin yolu değer yaratmaktı.Şimdiyse değer yaratmak değil, değeri katlamak gerekiyor. Dijital dönüşüm; bireylerin hayatını, bunun bir yansıması olarak da kurumsal hayatı tepeden tırnağa, hızla değiştiriyor.

Dijital dönüşüme odaklanan kurumların elde edeceği faydalar, ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyinin yeni belirleyicisi olacak.

Dijital dönüşüm ve mega trendlerle ilgili önümüzde sınırsız bir dünya var. Kurumları bugüne getiren hiçbir unsur, yarın da var olmalarını garanti etmiyor. Teknolojinin sunduğu imkânları doğru bir kurgu ile kullanmak önem taşıyor. Teknoloji stratejilerinin temelinde artık hizmet var.
Hiçbir kurum bugünden yarına mega trendlerle kimliğini değiştiremez. Hepsi planlı bir dönüşüm içinde olmak zorunda.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Herhangi bir ihtiyacı gidermeyen veya bir iş problemine odaklanıp çözüm sağlamayan teknolojiler çok uzun yaşamıyor. Bu nedenle iş ihtiyaçlarının belirlenip, daha sonra teknoloji aşamasına geçilmesi gerekiyor. Dijital dönüşüm fırsatlar sepetinden en iyi şekilde faydalanabilen liderler, kurumlarını da rekabette öne çıkartacaklar.

Dijital dönüşüm uzun bir yolculuk. Şirketlerin dijitalleşme yolculuklarını, doğru temellerin üzerine inşa etmeleri önemli. Şirketler; sektörlerine ve rakiplerine göre mevcut durumlarını ve dijitalleşmenin kendilerini nasıl destekleyeceğine yönelik bir anlayış yetiştirerek bu yolculuğa başlamalılar.

Şirketler bir yandan mevcut teknoloji altyapılarını kullanmaya devam ederken, bir yandan da dijitalleşmenin getirdiği hız ve karmaşıklığa cevap verecek şekilde mevcut altyapılarını yenilemek, modernize etmek veya dönüştürmek zorundalar.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.