Endüstri 4.0

Dijitalleşen Üretim, Akıllı Verim

Dijitalleşen Üretim, Akıllı Verim

KoçSistem olarak IoT, Büyük Veri & Analitik, Güvenlik, Bulut, Entegrasyon alanlarını önceliklendirdiğimiz ve bu alanları bütünsel olarak ele aldığımız bir Endüstri 4.0 odağımız var.

Tecrübelerimiz ışığında vizyonumuzda tedarik zincirinden müşteri deneyimine tüm değer zincirinin dijitalleşmesi yer alıyordu ki bu da zaten Endüstri 4.0 ile birebir örtüşüyor. Bu anlamda Endüstri 4.0’ı, bizim bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve yol almaya devam ettiğimiz çalışmaların ülke çapında bir planla çok daha geniş ölçekte ele alınması olarak görüyoruz.

Bizim için Endüstri 4.0 sadece fabrikadaki üretim hattını ifade etmiyor. Biz tarladaki domates üretimini, çay alımını dijitalleştirmeyi de, mağazalardaki vardiyaların analitik çözümlerle organize edilmesini de Endüstri 4.0 kapsamında bakıyoruz.

Asıl olanın değer üretmek olduğunu düşünüyoruz ve toplam değer zincirinin tamamının dijitalleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Üretimi etkileyen ve üretim yönetimini tetikleyen tüm çevresel unsur ve süreçlerin de bu kapsamda yenilenmesi ve akıllı hale getirilmesi gerekiyor.

KoçSistem Endüstri 4.0 Modeli

Tedarik Zinciri 4.O

 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Hammadde İzleme
 • Lokasyon Takibi
 • Akıllı Satın Alma
 • Akıllı Depo Yönetimi

Üretim 4.0

 • Montaj Yönetimi
 • Hata Takip
 • Ürün İzleme & Takip
 • Üretim Planlama & İzleme
 • Enerji Yönetimi
 • Veri Toplama Saklama & İşleme
 • Talep tahminleme
 • Analitik & Makine Öğrenmesi
 • Veri güvenliği
 • Fiziksel Güvenlik
 • SOC (Security Operations Center)
 • İş Güvenliği

Müşteri Deneyimi 4.0

 • Mağaza İçi Müşteri Etkileşimi
 • Çağrı Merkezi & Chatbot
 • Bayi Yönetim Sistemleri
 • Mobil Uygulamalar
 • İş Gücü Optimizasyonu

Ağ ve Altyapı Çözümleri

 • İletişim Ağı
 • Ses
 • Network Operation Center (NOC)
 • Altyapı

Veri Merkezi Çözümleri

 • Barındırma
 • Paylaşımlı Kullandırma Hizmetleri
 • Sanallaştırma
 • Depolama & Yedekleme

KoçSistem’in Endüstri 4.0 Çözümleri

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 dijitalleşmeyle mümkün olacak. Dijitalleşme her sektörde sağladığı performans ve verimlilik artışıyla sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve toplumsal gelişimin lokomotifi durumunda.

Endüstri 4.0; yapay zeka ve robotlarla gelen yeni bir üretim konsepti olsa da, bütün sektördeki dönüşümü temsil etmekte. Bu yönüyle sanayideki üretim mantığını bütünüyle değiştireceği için, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler adına bir fırsat olduğu kadar, ciddi tehditler de içeriyor.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler adına bir fırsat olduğu kadar, ciddi tehditler de içeriyor.

AR-GE’ye önem verilmesi, endüstriyel işbirliği konusunda piyasanın teşvik edilmesi, bilimsel kuruluşlara verilecek destek ile Endüstri 4.0 devrimi yakalanabilir.

Endüstri 4.0’a ayak uydurmadığı sürece tam bir değer zincirinden bahsetmek olanaksızdır. KoçSistem'in yaptığı projeler, ürün ve çözümlerle, farklı sektörlerde, değer zincirinin farklı alanlarında pek çok değer yaratmıştır.

Endüstri 4. 0'ın içinde nesnelerin interneti olarak bakıldığında bugün KoçSistem'in farklı fabrikalarda 1,8 milyon sensörü mevcut. 1,8 milyon sensör üzerinden KoçSistem bir otomotiv fabrikasında, robotların vidaları ne sertlikte sıktığını ölçebiliyor.

KoçSistem tarım sektöründe çalışan bir şirkete hizmet vermekte. Sahada toplanan mahsulün toplanma sürecindeki otomasyonunu KoçSistem yönetiyor. Bunu yapan fabrika, yapmayana kıyasla kapasite doluluk oranında yüzde 18'e, kalitede yüzde 30'a ve toplama maliyetinde yüzde 40'a kadar tasarruf sağlıyor. Yüzdelik olarak oldukça küçük tasarruflar dahi, dünyada marjların daralmasından ötürü üretimde inanılmaz bir boyuta geliyor.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

 • ırk,
 • etnik köken,
 • siyasi düşünce,
 • felsefi inanç,
 • kılık ve kıyafet,
 • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
 • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
 • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
 • biyometrik ve genetik veriler.