Kurumsal Sosyal Sorumluluk

KoçSistem “Aile Saati” Projesi

Teknolojinin baş döndüren hızla gelişmesi başta çocuklar olmak üzere her yaş grubundan insanın teknolojiye ve beraberinde getirdiği gelişmelere uyum sağlamasını zorunlu kılıyor. Bu bilgiden hareketle, dijital yaşam tarzının günümüzün önemli bir gerçeği olduğu ve teknolojiyi “sağlıklı” ve “faydalı” kullanmanın gerekliliğinden yola çıkarak KoçSistem, “Aile Saati” projesini hayata geçirdi. KoçSistem, Anne Çocuk Eğitimi Vakfı’nın (AÇEV) eğitim ortağı ve Türk yayıncılığının en büyük kuruluşlarından Yapı Kredi Yayınları’nın kitap ortağı olarak destek verdiği Aile Saati sosyal sorumluluk projesi ile aile içi sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedefliyor.

Ailede en değerli bir saat

Aile Saati projesi kapsamında öncelikle #haydikapatalım hareketini başlatan KoçSistem, anne ve babaları, her gün bir saat Aile Saati molası vermeye davet ediyor. Bu sürede ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tüm ekranları kapatarak “ekransız”; ev içi veya dışı çeşitli etkinliklerle birlikte daha kaliteli zaman geçirmelerini öneriyor.

Ebeveynler eğitimlerle destekleniyor

KoçSistem eğitimler ile daha iyi iletişim kurmaları ve sağlıklı teknoloji kullanımı için anne babalara yol gösteriyor. Aile Saati projesinin eğitim ortağı AÇEV’in düzenlediği Anne ve Baba Destek Programları çerçevesinde verilen eğitimlerle, 2 binden fazla ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşıldı. 

“Aile Saati” projesi kapsamında, İstanbul ve İzmir’de devam eden eğitimlerde ebeveynlere, bilinçli teknoloji kullanımı ve “ekransız” çouklarıyla nasıl zaman geçirebilecekleri konusunda eğitimler veriliyor. Çocuk gelişimi alanında uzman danışmanların görev aldığı Anne ve Baba Destek Programları’nda KoçSistem Gönüllüleri de “Güvenli İnternet Kullanımı” ve “Teknolojide Yeni Trendler” konularında ebeveynlere destek oluyor.

Ekranı Kapat, Kitabı Aç!

KoçSistem ve Yapı Kredi Yayınları gerçekleştirdikleri iş birliği kapsamında, özellikle pandemi döneminde artan dijital ekran kullanımına karşı ebeveynlere, aile içerisinde daha kaliteli zaman geçirmek ve iletişimi artırmak amacıyla kitap okuma alışkanlığının yeniden kazandırılması çağrısında bulunuyor.

Tüm aile keyifli vakit geçirme alternatifleri ise ailesaati.kocsistem.com.tr sayfasında yer alıyor.

Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum

“Ülkem İçin” Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmayı hedefleyen bir çatı projedir. Teması iki yılda bir değişen proje kapsamında, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmek ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projeleri hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Teması “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” olarak belirlenen Ülkem İçin Projesi’nin 2015- 2017 yılı uygulamasında Koç Topluluğu olarak hedeflenen, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair kamuoyunda farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirerek rol model olmaktır.

KoçSistem olarak “Ülkem İçin” Projesi kapsamında eşitlikçi bir toplum ve dünya yaratabilmek, hem bireysel hem de kurumsal olarak bilinçli bir duyarlılığı geliştirebilmek için eğitimlerimizi sürdürmeye ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne dair farkındalık yaratmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

He for She Türkiye

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi UN Women’ın başlattığı HeForShe, her yaştan erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunmak için önderlik yapmaya çağıran bir dayanışma hareketidir.UN Women ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ortak metni olan “Kadının Güçlenmesi İlkeleri”ni imzalayan Koç Holding, BM Kadın Birimi tarafından yürütülmekte olan HeForShe kapsamında da küresel düzeyde 10 Etki Lideri (Impact Champions) arasına seçilmiştir.Kampanyanın ana fikri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadınları değil, tüm toplumu ilgilendiren bir mesele olduğu ve kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı bir toplumda, sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda, hem kadın hem de erkeklerin kazançlı çıkacağıdır.

KoçSistem olarak HeForShe kampanyası kapsamında çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Erkekleri, kadın hakları için değişimin temsilcisi olmaya ve www.heforshe.org/tr adresine tıklayarak imza vermeye devam ediyoruz.