Blog

Eğitim

Eğitim

Bilgi çağında hızla ilerleyen dijital teknolojiler eğitim sektörünü de etkilemektedir. Okullar teknolojik alt yapıyla donatılmaya çalışılırken bu durum sınıflara büyük miktarda bilginin girmesine neden olmaktadır. Öğrencilerin bilgiye istenilen yerde ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi gereksinimleri sürekli eğitim kavramını oluştururken mobil eğitim, uzaktan eğitim paralelde büyüyen alanlar olmaktadır. Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) altyapısı güçlendirilerek, çoklu ortam kütüphaneleri oluşturulup güncelliği sağlanacaktır. Eğitim yönetim sistemleri ile öğretmen, öğrenci ve velilerin birbirleriyle etkileşimleri artarak “okul kayıtları yenileme, ücret ödeme, ders seçimi, öğrenci belgesi, not dökümü, diploma gibi” işlemleri interaktif olarak yapılabilmesi sağlanacaktır.

Bugünün kolej ve üniversite kampüsleri, küresel çapta öğrencilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelişmektedir. Forbes'a göre, dünya çapında bir milyardan fazla öğrenci, 2025 yılına kadar yüksek öğrenim kurumlarına kaydolacak. Eğitim kurumları, öğrencilerin büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için, zorunlu olarak gelişmek ve değişmek zorundadır. Dijital dönüşüm bu anlamda eğitim kurumlarını etkileyerek “akıllı okul ve kampüs” kavramını doğurmuştur. Öğrencinin eğitime başlamasından mezun olana kadar tüm sürecini 360 derce izleyen “Öğrenci Yaşam Döngüsü Yönetimi”, öğrencilerin eğitim materyalleri ve uygulamaları hangi sıklıkta kullandıklarını gösteren “Öğrenci Davranış Analitiği” ön plana çıkmaktadır. Şüphesiz ki, öğrenci deneyimi yaratan iletişim araçları, akıllı kart sistemleri, dijital kütüphane ve cafe çözümleri, VR-QR Kod Uygulamaları, Kimlik Yönetim Sistemleri, Dijital Staj Yönetimleri gibi inovatif çözümler akıllı kampüs ve okulların bir parçası olacaktır.

Fiziksel güvenlik çözümleri, kimlik yönetim sistemlerini, giyilebilir cihazları, Ziyaretçi Yönetimini ve Acil Durum Uyarı Sistemlerini kapsayan nesnelerin interneti (IoT) çözümleri ile eğitim kurumları ihtiyaç duydukları güvenlik teknolojilerine ulaşabilirler. Ayrıca artan veri hacmini analiz edebilen Yüksek Performanslı Bilgisayar, laboratuvarlarda istenilen verimin alınmasını sağlayacaktır.

Öğretim Başarı Analitiği, farklı ders tasarım seçeneklerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini ortaya çıkarabilir. Eğitmenlere, farklı öğretim yöntemleri arasında başarıyı inceleme ve karşılaştırma olanağı sağlayarak, eğitim sisteminin kalitesini ve verimliliğini sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olur.

Günümüzün en iyi ulaşım çözümleri, 360 derecelik bir operasyon görünümü sunmalıdır. Eğitim kurumları servisleri izleyerek verimli bir şekilde yönetebilir, Enerji Yönetimi ile çevresel etkileri kontrol altında tutabilirler.

Eğitim kurumlarında artan giderleri ve maliyetleri yönetmek içinde bilgi teknolojisi çözümlerine başvurulabilir. Kayıt ve mezun olan öğrenci döngüsünü de simule edebilen kısa ve uzun vadeli “Bütçe Yönetimi” platformları, operasyonel maliyetleri azaltan “Kağıtsız Okul Çözümleri”, insan kaynağını efektif yönetebilen “İnsan Kaynakları Yönetimi” çözümleri ve iç iletişimi arttıran “Digital Signage” uygulamaları ile akıllı kampüs konsepti tamamlanmış olacaktır. yeni nesil ERP çözümleri karmaşıklaşan süreçlerin yönetilebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca artan donanım ve hızlanan veri akışlarının kontrol edilebilmesi için veri merkezi ve bulut çözümleri, teknolojik altyapı ve ses hizmetleri; eğitim kurumlarına yardımcı olmaktadır.

Oluşturma Tarihi: 28.05.2018

Diğer Yazılar
What should be the topology and components of the new microservice project
What should be the topology and components of the new microservice project
Yeni Normalde Otomotiv Sektörünün Dönüşüm Öncelikleri
Yeni Normalde Otomotiv Sektörünün Dönüşüm Öncelikleri
Dijital Dönüşümde Otomotiv Sektörünün Geleceği
Dijital Dönüşümde Otomotiv Sektörünün Geleceği
X
KoçSistem Web Sitemizi
Beğendiniz mi?
Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.
KoçSistem ürün ve çözümlerini kullanıyor musunuz?