Blog

​Endüstri 4.0

​Endüstri 4.0

Endüstri 4.0, üretim ortamında siber-fiziksel sistemlerin (CPS) yaygın olarak uygulanmasıyla karakterize edilen dördüncü sanayi devrimini ifade eder. Diğer yandan Endüstri 4.0, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca tüm değer akışının organizasyonu ve kontrolüdür. Bu döngü, artan bireyselleştirilmiş müşteri isteklerine ve fikre, siparişe, geliştirmeye, üretime ve son müşteriye teslimattan geri dönüşüme ve ilgili hizmetlere kadar çeşitlilik göstermektedir. Burada temel olarak, tüm ilgili bilgilerin gerçek zamanlı verilerden mümkün olan en iyi değer akışını elde etme kabiliyeti kazanmayı hedeflenmektedir. İnsanları, nesneleri ve sistemleri birbirine bağlamak, maliyet, kullanılabilirlik ve kaynakların kullanımı gibi bir dizi kritere göre optimize edilebilen dinamik, kendi kendini organize eden, çapraz organizasyonel ağların oluşturulmasına yol açar. Endüstri 4.0, değer zinciri organizasyonunda teknolojiler ve kavramlar için ortak bir terim olarak tanımlamıştır.

Endüstri 4.0, değer zincirinde sadece üretimi değil üretime etki eden çevresel faktörleri de kapsamaktadır. Bu bağlamda üretim yapan şirketler, yan sanayi firmaları ve ürünlerin müşteriye sunulduğu satış sonrası hizmet alanları Endüstri 4.0’ın odak alanlarıdır.

Endüstri 4.0, imalat sanayindeki tüm üretim süreçleri üzerinde ayrı etki yapmaktadır. Altyapı ağı oluşturma, üretim izleme ve yönetimi, siber-fiziksel üretim sistemleri ve entegre iş zekası ile “akıllı fabrika” kavramını doğurmuştur. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve analitik gibi dikey entegrasyonun tüm gereklerini yerine getirerek optimum üretim derinliğini sağlanması ve dijital ikizin oluşturulması ile yüksek varyasyona hızlı cevap verebilme, son derece karmaşık ürünler için daha kısa inovasyon döngüleri ve aynı tesiste farklı ürünlerin üretimi mümkün olacaktır. Başka bir deyişle, üretici, müşterilerinin gereksinimlerini tamamen yerine getirebilir ve yenilikleri piyasaya daha hızlı sürebilir.

Endüstri 4.0 bileşenleri ile, stok seviyesi ve makine kapasite kullanımı gerçek zamanlı olarak karşılaştırılabilir. Malzeme stoğu sürekli olarak kontrol edilebilir ve sistem gerektiğinde malzemelerin siparişini otomatik olarak tetikleyebilir. Ürün satış planlamasının üretim yönetimi ve satın alma sürecine kadar otomatik olarak işlenmesi, tüm tedarik zinciri boyunca alınan kararların ön şartını oluşturur. Endüstri 4.0 ile düşük malzeme envanteri, lojistik ve taşıma maliyetleri, daha kısa teslim süreleri, dağıtımda optimizasyon gibi faydalar sağlar.

Diğer yandan, Endüstri 4.0, müşteri gereksinimlerini tam olarak karşılamak için teknolojik alt yapıyı sağlamaktadır. Gelecekte, müşterinin iş modelini anlamak, ilgili pazar ve müşteri gereksinimlerini tam olarak belirlemek ve ölçeklemek, gizli müşteri isteklerini değerlendirmek daha da önemli hale gelecektir. Bu kapsamda ürünün müşteriye sunulduğu alanlarda müşteri deneyimi yaratmak, omni-channel teknolojisini kullanmak, chatbot gibi uygulamalar müşteri memnuniyet ve sadakatini arttıracaktır.

Özet olarak, Endüstri 4.0’ın sağladığı IoT, analitik, güvenlik, RPA gibi teknolojilerin tüm değer zincirinde; üretim, tedarik, satış-pazarlama alanlarında uçtan uca kullanılması ile şirketler dijital dönüşümünü tamamlamış olacaktır. Şirketlerin Endüstri 4.0 uygulamalarına nereden başlayacakları katma değer sağlayabilmeleri açısından çok önemlidir. Bu nedenle şirketlerin, hem danışmanlık hem de uygulama alanlarında teknoloji firmalarından destek alarak yola çıkmaları en verimli çözüm olacaktır.

Endüstri 4.0 teknolojileri, otomotivdeki uygulama alanları ve değer zincirine etkisini detaylı olarak IDC’nin “The Future of Automotive Industry and Turkey Outlook” Whitepaper’ ından ulaşabilirsiniz.

Oluşturma Tarihi: 08.05.2018

Diğer Yazılar
What should be the topology and components of the new microservice project
What should be the topology and components of the new microservice project
Yeni Normalde Otomotiv Sektörünün Dönüşüm Öncelikleri
Yeni Normalde Otomotiv Sektörünün Dönüşüm Öncelikleri
Dijital Dönüşümde Otomotiv Sektörünün Geleceği
Dijital Dönüşümde Otomotiv Sektörünün Geleceği
X
KoçSistem Web Sitemizi
Beğendiniz mi?
Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.
KoçSistem ürün ve çözümlerini kullanıyor musunuz?