Blog

Enerji Sektöründe Geleceği Keşfet

Enerji Sektöründe Geleceği Keşfet

Günümüzde enerjinin ülkelerin gelişmesindeki önemli bir etken olarak kabul edilmektedir. Özellikle dünyadaki nüfusun ve sanayileşmenin günümüz dünyasında yüksek bir ivme ile artması nedeniyle enerjinin üretim ve tüketiminin önemi giderek artmıştır. Yaklaşık 72 milyonluk bir nüfusa ve önemli bir sanayi üretim potansiyeline sahip, ayrıca çok farklı sektörlerde yüksek miktarda enerji ihtiyacı olan bir ülke olarak, tükettiğimiz enerji toplam Türkiye ithalatının üçte birini oluşturmaktadır. Enerjinin önemli bir ithalat kalemi olması nedeniyle, enerji kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması ülke kalkınması açısından kesin bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda enerjinin etkin kullanımının sağlanmasında, enerji sektörünün dijitalleşme gerekliliği daha da ön plana çıkmaktadır.

Enerji dünyasında hızlı değişimler yaşanmaktadır. Büyük kuruluşlar hatta devletler fosil yakıtların ve linyit, kömür gibi kaynaklardan üretilen enerjinin kullanımı yerine; güneş, hidrolik, rüzgar ve jeotermal gibi kaynaklardan elde edilen enerjinin kullanımı yerine, yenilenebilir kaynaklardan tedarik edilmesi konusunda hedefler koymakta ve bunları gerçekleştirmektedir. Son dönemde deniz ve okyanuslardaki oluşan dalgalardan elektrik üretimi ve depolanması gibi inovatif enerji yatırımları ve çalışmaları dikkatimizi çekmektedir. Ayrıca kur değişimleri gibi finansal gelişmeler de özellikle enerjiyi ithal eden ülkeler için maliyetleri arttırmakta ve karlılığı negatif yönde etkilemektedir. Bu riskleri barındıran enerji sektöründe, geleneksel şebeke anlayışından, yeni teknolojilerle modernize edilmiş akıllı şebekelere dönüş yapılmalıdır.

Şebeke ekipmanlarının dijitalleşmesi için nesnelerin interneti teknolojilerinin kullanıldığını görüyoruz. IOT cihazları ve sensör teknolojileri kullanılarak farklı iletişim teknolojileri ile özellikle sayaçlardaki kesinti ve enerji tüketiminin ölçülmesi sağlanmaktadır. Oluşan veri, büyük veri ve analitik platformlarında değerlendirilerek müşteri kullanım davranışları için değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu davranış değerlendirmeli ve modellemeler yapılarak, müşteri bazında tarife belirleme ve teklifleri gibi öngörüsel çalışmalar ile özellikle elektrik dağıtım şirketleri müşterilerine yakınlaşmış olur. Nesnelerin interneti ile özellikle rafineri ve elektrik üretimi yapılan tesislerde büyük makinalardan veri toplamaya ve öngörüsel bakım algoritmaları ile duruş süreleri azaltılabilmekte yada oluşabilecek kesintiler minimize edilebilmektedir.

Robot yazılımlar olarak adlandırılan Robotic Process Automation ( RPA ) çözümlerle birlikte insanın etkileşim hareketlerinin aynısını taklit edecek şekilde tasarlanmış bir yazılım ara yüzü olan RPA sayesinde özellikle yüksek frekanslı tekrarlanan işlerde performans artışı ve maliyetlerde düşüş sağlanabiliyor. Enerji sektöründe şikayet yönetimi, faturalama ve ödeme süreçleri, yanlışların düzeltilmesi, müşteri transferleri, taşıma, muhasebe ve mutabakat işlemleri ve insan kaynakları süreçlerinde RPA kullanımı yaygınlaşıyor.

Büyük veri ve analitiğin kullanımı enerji sektörü ve madencilik alanında kurumlara tasarruf sağlıyor. Madencilik alanında verinin tek bir platformda birleştirilmesi, büyük verinin kullanımı ve analitik algoritmalarla verinin anlamlı hale getirilmesiyle maden cevherlerine ulaşmak için simülasyonlar yapılmakta ve öngörüsel çalışmalarla maliyetler azaltılmaktadır. Aynı şekilde analitik algoritmalar ile veri işlenmekte ve müşterilere enerji sektöründe fiyat optimizasyonu, talep tahminleme, stok ve maliyet optimizasyonu ve müşteri kayıp analizleri çalışmaları yapılmaktadır.

Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasıyla akıllı kontratlar, enerjinin üretim kaynağının tespit edilmesi gibi faydalar ile enerji sektörünün dijitalleşmesi hızlanacaktır.

Sonuç olarak, hayatımıza bir temel ihtiyaç olarak giren enerjinin dijitalleşmesi ve buna bağlı olarak daha etkin kullanımı, ülke kalkınması açısından da giderek daha önemli hale geliyor ve bunun bir zorunluluk olarak karşımıza çıktığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Oluşturma Tarihi: 28.05.2018

Diğer Yazılar
What should be the topology and components of the new microservice project
What should be the topology and components of the new microservice project
Yeni Normalde Otomotiv Sektörünün Dönüşüm Öncelikleri
Yeni Normalde Otomotiv Sektörünün Dönüşüm Öncelikleri
Dijital Dönüşümde Otomotiv Sektörünün Geleceği
Dijital Dönüşümde Otomotiv Sektörünün Geleceği
X
KoçSistem Web Sitemizi
Beğendiniz mi?
Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.
KoçSistem ürün ve çözümlerini kullanıyor musunuz?