Blog

Kamuda Dijital Dönüşüm

Kamuda Dijital Dönüşüm

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte toplumların ihtiyaçları değişmekte ve bu değişimin bir parçası olup, yatırımlarını bu alanlarda değerlendiren ülkeler hem toplumlarının refahını artırmakta hem de ekonomik olarak başarı elde etmektedir. Ülkemizde de bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında son 10 yılda yaşanan dijital dönüşümle bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kamu kurumlarındaki Bilgi ve İletişim Teknolojileri yatırımları 2010 yılından itibaren eğitim alanı başta olmak üzere hızla artış göstererek 2017 yılında 4.4 Milyar TL’ye ulaşmıştır.

Kamu sektörü teknolojiyi takip ediyor

Kamu sektöründe dijital dönüşüm kapsamında, Endüstri 4.0, Siber Güvenlik, Kamu Bulutu ve Veri Merkezi çözümleri ile Akıllı şehir konseptleri ön plana çıkan teknoloji gündemlerini oluşturuyor.  

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 ile başlayan dijital dönüşüm sürecine adapte olabilmek ve Kamu sektörü için yol haritası oluşturabilmek amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başkanlığında, Türkiye “Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu” oluşturuldu. Platform çatısı altında sanayinin dijital dönüşümüne yönelik; altyapı, açık inovasyon, sanayide dijital teknolojiler, ileri üretim teknikleri, standartlar, mevzuat, patent ve eğitim başlıklarında çalışma grupları oluşturulmuştur.

Siber Güvenlik

Kamu kurumlarının teknolojik dönüşüm projelerinin büyük çoğunluğu diğer kamu kuruluşlarının da projeleri ve iş süreçleriyle örtüşüyor.  Verilerin ortak kullanımı ve paylaşımının öneminin artmasından dolayı ağ altyapıları bu yapılardaki güvenliğin sağlanması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda kamu kuruluşlarında bulunan sistemlerde siber tehditlere karşı güvenlik testleri zorunlu hale getirildi.  

Kamu Bulutu ve Veri Merkezi Çözümleri

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi, Kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması için oluşturulan 7/24 hizmetin sunulacağı, ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve yönetilebilir bir ekosistemdir. Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek, yatırımlarda ve operasyonlarda verimlilik sağlanması hedeflenmektedir.

Akıllı Şehirler

Akıllı şehirlerin uygulamaya geçişi ve yaygınlaşması ile birlikte hem vatandaşların hayatının kolaylaşması hem de ilgili bölgelerde sanayi sektörünün gelişmesi beklenmektedir. Bu kapsamda özellikle belediyelerin öncülüğünde gerçekleştirilen akıllı parklar, akıllı ulaşım takibi, akıllı aydınlatma ve çağrı merkezi uygulamaları projeleriyle kentlerin akıllı şehirler konseptine doğru geçişi için çalışılmaktadır.

Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı odaklılık artıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm bu dijital dönüşüm çalışmaları ile ilgili kurumlar hız, esneklik ve sürdürülebilirlik konularında gelişim sağlarken, vatandaşların da günlük hayatını kolaylaştıracak birçok hizmet devreye alınmaktadır.

Kamu sektöründe yapılan dijital dönüşüm projelerinin, özel sektörde yapılan projelere göre vatandaşlar tarafından kullanım oranlarının çok daha önde olduğunu gözlemliyoruz.  Örneğin, E-devlet kapısı üzerinden, 250’den fazla kurum tarafından, sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşıp randevu işlemlerinizi yönetme, Soyağacı sorgulama, Adli sicil kaydı sorgulama, vergi borcu sorgulama vb 1500’ün üzerinde çok geniş bir yelpazede hizmet sunulmaktadır.

Dijital teknolojilerde yaşanan tüm gelişmelerin Kamu sektöründeki yansımalarını bugün olduğu gibi ilerleyen dönemlerde de artarak gözlemlemeye devam edeceğiz.

Oluşturma Tarihi: 07.08.2018

Diğer Yazılar
What should be the topology and components of the new microservice project
What should be the topology and components of the new microservice project
Yeni Normalde Otomotiv Sektörünün Dönüşüm Öncelikleri
Yeni Normalde Otomotiv Sektörünün Dönüşüm Öncelikleri
Dijital Dönüşümde Otomotiv Sektörünün Geleceği
Dijital Dönüşümde Otomotiv Sektörünün Geleceği
X
KoçSistem Web Sitemizi
Beğendiniz mi?
Bizi 1 (en az) ile 10 (en çok) arasında değerlendirebilirsiniz.
KoçSistem ürün ve çözümlerini kullanıyor musunuz?