Hibrit bulut yolculuğunuzu
kolayca ve hızla gerçekleştirin

Hibrit bulutta karşılaşacağınız zorlukların üstesinden
gelin ve dijital dönüşümünüzü KoçSistem, Equinix ve
Microsoft ile hızlandırın

Kuruluşlar, neden şimdi dijitale geçmek zorunda

Dijital dönüşümünü tamamlamış şirketler, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılıyor ve pazara daha hızlı giriyorlar

Müşteriler, Yapay Zeka, 5G ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni teknolojilerle yürütülen çözümleri talep ediyorlar

Çalışanlar, verimlilik için tüm uygulamalara lokasyon bağımsız ve güvenle erişiyorlar

Kuruluşlar, neden şimdi dijitale geçmek zorunda

Dijital dönüşüm esnek, ölçeklenebilir ve güvenli BT mimarisine ihtiyaç duyar. Bu
nedenle pek çok kuruluş maksimum seviyede esneklik ve kontrol elde etmek
üzere bulut stratejisini benimsiyor ve kendileri için en ideal çözümü oluşturmak
üzere hibrit bulut modellerine de yöneliyor. Farklı bulut ortamlarının sunduğu
tüm avantajlardan faydalanmak ve özel senaryoları hayata geçirebilmek için
genel, özel ve uç bulutlar birlikte çalıştırılıyor.


Dijital yolculuğunuzu hibrit bulut çözümleri ile hızlandırın

Kuruluşlar genel bulut sağlayıcılarına, Equinix altyapısıyla oluşturulan KoçSistem Bulut İletişim Platformu ile diğer erişim türlerine göre çok daha performanslı, uygun maliyetli ve yüksek güvenlikli arabağlantı üzerinden erişim sağlayabilecekler. 

Pek çok kuruluş, dijital dönüşümlerine ivme kazandırmak ve yeni bir inovasyon dalgası başlatmak üzere bulut bilişimin avantajlarından faydalanmak istemektedir. Artık tüm şirketler için hibrit bulutu tecrübe etmek ve en iyi bulut servislerine ulaşmak çok kolay. KoçSistem’in sunduğu Azure Stack HCI hizmeti ile kurumlar hibrit bulut modellerini tecrübe ederken en yoğun tercih edilen Azure servislerini kullanmanın avantajlarına da kolaylıkla erişecekler.

Hibrit bulut stratejisi, dijital dönüşümü şu şekilde desteklemektedir:

Daha fazla esneklik

İhtiyaç duyulduğunda genel bulut kaynaklarına erişim

Süreklilik

İş yüklerinin kademeli olarak taşınması

Daha fazla kontrol

Güvenli, özel altyapı

Maliyet avantajı

Bilişim maliyetlerini düşürmek için genel buluta ölçekleme

Hibrit buluta geçişin getirdiği zorluklar

Özel ve genel ortamlara yayılan bir hibrit bulut mimarisinin yönetimi, kuruluşların dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri için ele almaları gereken yeni zorlukları da beraberinde getirmektedir.

Bağlanabilirlik

Bulut platformlarına bağlanmak için interneti kullanmak, genellikle artan gecikmeye, güvenilmez bağlantılara ve düşük uygulama performansına neden olur.

Uyum

Bir hibrit bulut ortamını çalıştırmak, yönetim ve kontrolü tehlikeye sokarak, güvenlik ve düzenleyici mevzuata uyumda boşlukların oluşma riskine neden olabilir.

Mimari

Silo ve sabit bir BT modelinden entegre ve dinamik bir BT modeline geçiş, her bir iş yükü için optimal ortamı sağlayabilecek bir ara bağlantılı mimariyi gerektirir.

Zorlukları KoçSistem, Equinix ve Microsoft ile birlikte aşın

KoçSistem, Equinix ve Microsoft el ele vererek özel buluttan genel buluta ölçeklenir şekilde ara bağlantı sağlayarak hibrit mimariye geçişi basitleştirir.

Aşağıdakiler aracılığıyla farklı hibrit bulut ekosistemlerini kolayca entegre etmenize ve yönetmenize olanak sağlıyoruz:

Microsoft Azure'a doğrudan erişim

Equinix FabricTM ve Azure ExpressRoute kombinasyonu, Microsoft Azure'a sürekli, talep üzerine doğrudan erişim sağlar.


Azure Stack HCI ile hibrite geçiş

KoçSistem, Azure Stack HCI hizmeti sayesinde hibrit yapılar kolayca oluşturulur, Azure servislerine lokasyon bağımsız erişim sağlanır.


KoçSistem Bulut İletişim Platformu ile birden fazla bulut hizmetine erişim

Equinix işbirliği ile oluşturulan KoçSistem Bulut İletişim Platformu, tek bir fiziksel bağlantı noktasından çoklu bulut hizmetlerine doğrudan tanımlanmış bağlantılar sağlar.


Microsoft Azure ExpressRoute ile özel ağ bağlantıları

Microsoft Azure’a özel ve yüksek verimlilikte kapalı ağ bağlantısı sunar.


KoçSistem, Equinix ve Microsoft ile hibrit buluta geçişin avantajları

Hızlandırılmış dijital dönüşüm

Eski veri merkezlerinden dijitale hazır bir altyapıya geçiş yapın ve yeni dijital yetenekleri desteklemek için ölçeklendirin

Yüksek güvenlik ve kontrol

Microsoft Azure'a güvenli doğrudan bağlantı ile interneti aradan çıkarın

Mevzuata iyileştirilmiş uyum

18'den fazla ülkede bulunan Equinix veri merkezleri ile özel bulut ortamlarına yapılan tahsisli bağlantılarla verilerinizi koruyun

İyileştirilmiş üretkenlik ve kullanıcı deneyimi

1 milisaniyeden daha kısa gecikmeler ve %96’ya kadar daha iyi performansla uygulama performansınızı optimize edin

Daha yüksek yatırım getirisi

Şirket içi eski sistem kullanımına göre daha fazla yatırım getirisi sağlamak üzere bulut hizmetleri kullanımını hızlandırın

Daha kolay

Birden fazla lokasyondaki tüm uygulamaları tek bir yönetim arayüzünden yönetin

Pazara erişim süresinde hızlanma

Daha hızlı inovasyon ve pazara erişim için verileri, bulutları ve uygulamaları kullanıcıların yakınına getirin

Hibrit buluta yolculuğunuzu hızlandırmaya hazır mısınız?

KoçSistem, Equinix ve Microsoft'un kurumsal dönüşümü nasıl kolaylaştırdığına ve hızlandırdığına bakın.

Equinix altyapısıyla oluşturulan KoçSistem Bulut İletişim Platformu hizmetini ücretsiz denemek ve/veya KoçSistem Azure Stack HCI altyapısı hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.